Hjem - Lions Vissenbjerg-Aarup

Menu

Vil du være medlem

Kom med i et netværk af frivillige
- lokalt og internationalt


Motto for Lions klubber overalt i verden er  "We serve". "Vi hjælper".
En Lions klub er en lokal gruppe af aktive, servicemindede mennesker, der vil gøre et stykke frivilligt arbejde for at hjælpe andre, der har behov for hjælp.

Klubben formål er at gennemføre aktiviteter, hvor medlemmerne bidrager med deres egen gratis arbejdskraft. Således skaber klubben et overskud, som ubeskåret går til hjælp til humanitære og kulturelle formål i ind- og udland.

Dernæst bestræber klubben sig på at skabe et godt kammeratskab og sammenhold i en munter og afslappet atmosfære. Der arrangeres f.eks. foredrag, virksomhedsbesøg eller sociale events med ledsager.
Du bliver også en del af Lions verdensomspændende organisation.


Mange grunde til at blive medlem af Lions

I Lions er alle samfundslag og aldersgrupper med mange forskellige kompetencer repræsenteret. Som medlem vil du komme til at

    hjælpe i dit lokalområde
    gøre en indsats - stor eller lille, du bestemmer selv
    lære at lede f.eks.  en aktivitet, et udvalg eller en klub
    bygge netværk med andre ildsjæle, organisationer, virksomheder mv.
    få et uvurderligt socialt samvær med klubbens medlemmer

Du vil opdage, at som medlem af Lions vil dit frivillige arbejde blive værdsat, både privat og professionelt.


Medlemskab kan kun opnås efter indbydelse

For at blive medlem skal man være myndig og nyde god anseelse i lokalsamfundet.
Spørg om du kan blive inviteret til et møde og høre mere om klubben og dens arbejde.

Du kan læse mere om vores klub og vores aktiviteter på denne hjemmeside.

Tekst / Lions Danmark

Følg Lions